One pan gnoochi m. kylling og chorizo

Hjemmepasning: Svar på alle jeres spørgsmål

Beslutningen om at hjemmepasse

Hvad var afgørende for jeres beslutning om at hive jeres første barn ud af institution? Hvorfor har du/I valgt at hjemmepasse?

Kort fortalt: at det simpelthen ikke var en dagligdag i stresset hamsterhjul og med dårlig samvittighed overfor børnene vi drømte om. Da jeg havde født vores andet barn kunne vi ikke se os selv i en hverdag med to udearbejdende forældre og samtidig give vores børn den tid og omsorg vi synes de fortjener.

Desuden følte vi ikke, at institutionerne levede op til vores forventninger for et godt børneliv (dårlige normeringer, den pædagogiske tilgang, pædagoger der virkede som om de hellere ville lave noget andet og grundlæggende utryghed ved at aflevere).  Jeg har skrevet et blogindlæg om netop vores beslutning om at droppe daginstitutioner. LÆS HER.

 

Hvordan var det for Isak at gå fra institution til at blive hjemmepasset?

Isak var glad for at komme hjem. Specielt da corona brød ud og vi besluttede at tage ham helt ud af børnehave. Adam har aldrig været i institution og skal det heller ikke.

 

Er der en slags “tjekliste” til når man vil hjemmepasse?

Der er nok ikke en officiel tjekliste, men jeg vil sige, at det er vigtigt at have følgende klarlagt:

  • Hvordan skal økonomien hænge sammen og hvor længe vil man hjemmepasse
  • Sikring af den der hjemmepasser ift. pension, skilsmisse osv.
  • Sikring af den der arbejder – hvor længe kan man klare den hvis den arbejdende part mister sit job
  • Forventningsafstemme med sin partner om hvordan de huslige pligter fordeler sig når den ene er hjemme
  • Forventningsafstemme med sin partner at man er ligeværdige i beslutningen om hjemmepasning – at man er et hold, og at den der går hjemme ikke skal høre nedsættende kommentarer/at man bidrager mindre fordi man går hjemme
  • Undersøge muligheder i lokalområdet for aktiviteter og netværks med andre hjemmepassere

 

Sørger I for at sikre dig økonomisk med pension osv.?

Ja, det gør vi naturligvis.

 

Ville du have droppet din uddannelse for at hjemmepasse første barn “helt fra start” hvis du kunne?

Nej, jeg er rigtig glad for at have min uddannelse, og jeg synes livet som studerende giver rigtig god fleksibilitet som forælder ift. at barnet ikke har så lange dage i institution, kan have fridage og hvor man kan tage barnets sygedage uden så dårlig samvittighed. Det er selvfølgelig hårdere at studere med en baby på armen (jeg tog sidste semester af min bachelor og hele min kandidat da Isak var baby), men det er bestemt noget jeg er fortaler for, hvis man ønsker børn i en tidlig alder.

 

Er du imod daginstitutioner?

NEJ! Og det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg ikke synes man er dårlige forældre fordi man har sit barn i vuggestue eller børnehave. Jeg ved at det ikke er muligt for alle at passe deres børn hjemme – måske fordi økonomien hindrer det eller måske fordi ens partner er imod det. Det kan også være at man simpelthen har drømme og ambitioner indenfor karriere. Vi har alle forskellige drømme, prioriteter og muligheder. Det skal vi have gensidig respekt for. Daginstitutioner er nødvendige for rigtig mange menneskers hverdag kan fungere og der er mange dygtige og dedikerede ildsjæle der arbejder i børnehaver og vuggestue, og gør alt hvad de kan for at give børn den bedste dagligdag.

 

Hjemmepasning og økonomi

Hvad får man i tilskud når man hjemmepasser?

Jeg får intet tilskud, da vores kommune ikke har tilbudt det før indtil fornyeligt. Og nu er Adam for gammel til den ordning der er indført hos os. Nogle kommuner tilbyder tilskud pasning af eget barn i en begrænset periode (mit kendskab siger umiddelbart 6-12 mdr. og et beløb fra 1500-7000 kr. som der så skal betale SKAT af naturligvis).

 

Tjener du penge ved siden af hjemmepasning?

Jeg har en mindre indtægt på min blog og instagram, så jeg tjener en lille smule, ja. Det er noget jeg har fået i løbet af det sidste lille års tid. Det er på ingen måde bærende for vores hjemmepasning, men det er klart at jeg er rigtig glad for også selv at tjene lidt penge.

 

Hvordan med økonomien?

Jeg får som sagt ikke noget tilskud til at passe mine børn selv. Min mand arbejder en del, så det kompenserer jo selvfølgelig også for, at jeg ikke har nogen reel indtægt (som nævnt ovenfor tjener jeg en lille smule på min blog). Når det er sagt så har vi gjort nogle prioriteter, der har muliggjort at jeg kan gå hjemme.  For mig at se handler det meget om prioriteringer – MEN jeg er også godt klar over at nogle har været uheldige, har truffet dårlige økonomiske dispositioner tidligere i deres liv, er blevet ramt af sygdom og alt muligt andet, der gør at det kan være svært at se sig ud af at kunne hjemmepasse. Hjemmelivet vil være nødvendiggjort af en helt anden måde at se sin økonomi og forbrug på, men det kan for rigtigt mange lade sig gøre – men man skal måske være klar til at lave store ændringer og sige farvel til ting. Jeg har tidligere skrevet et indlæg om hvordan man kan få råd til at gå hjemme. LÆS HER.

 

Kan man få barselsdagpenge når man hjemmepasser, hvis man får flere børn imens man passer hjemme?

Her vil jeg anbefale man tjekker kravene til at modtage barselsdagpenge og helst ikke rådgive om noget. Men jeg kan f.eks. ikke få det fordi jeg ingen tilknytning til arbejdsmarkedet har haft op til fødsel af barn nr. 3 og fordi min dagpengeret er udløbet.

 

Det huslige arbejde og madlavning når man hjemmepasser

Hvordan får du tid til at lave mad og alt det praktiske med børn omkring dig?

I tilgangen til mine børn og vores hverdag sammen er min filosofi, at vi er sammen om tingene og hverdagen. Jeg ville blive vanvittig, hvis jeg hele tiden skulle sidde en til en med børnene og indgå ligeværdigt eller styrende for deres leg eller aktivitet.

Jeg (og min mand) har altid gjort og lægger stor vægt på at understøtte børnene i at lege selv. Det er begge vores børn enormt gode til. Så der er mange tidsrum i løbet af dagen, hvor Adam leger selv – men ved siden af mig. Jeg interagerer naturligvis med ham her – spørger ind til legen ind i mellem, hjælper ham med at løfte noget legetøj ned eller lignende, men jeg kan godt stå og bage og han så leger i køkkenet ved siden af mig.

Jeg forsøger også at få ham til at deltage og hjælpe til på sin egen måde i de opgaver der er; sortere vasketøj, tømme indkøbsposer, tømme opvaskemaskine, fylde en bøtte op med figenstænger vi lige har købt osv. Det er masser af små opgaver, som er meningsfyldte og sjove og udfordrerende helt ned til Adams alder.

Jeg kan også sagtens lave havearbejde imens Adam smutter rundt ved siden af. Alt handler om at finde en rutine sammen.

 

Hvad gør du hvis overskuddet bare ikke er der en dag?

Så indretter jeg vores dag og mine forventninger til mig selv efter det. Jeg har også dage hvor energien bare slet ikke er der, og så accepterer jeg det den dag, og laver intet i hus eller have. Det skal ikke være en sur pligt, så hvis man ind i mellem har det sådan, så skal der være plads til det.

 

Bliver du aldrig træt af de huslige pligter?

Jo der er da ind i mellem jeg ikke lige orker vasketøjsbunken eller oprydning når barnet har hældt cornflakes ud over hele køkkengulvet. Men grundlæggende kan jeg godt lide de huslige pligter. Både processen og resultatet.

Da min mand arbejder rigtigt mange timer er vi enige om, at jeg også tager det langt største træk med alt det huslige. Den slags er i min optik vigtigt at have forventningsafstemt, hvordan man fordeler, når den ene går hjemme og den anden arbejder.

 

Legegrupper og aktiviteter

Ser I meget andre til andre familier der hjemmepasser i jeres område?

Vi ses med enkelte familier, ja. Vi har en legegruppe som vi har holdt fast i siden Adam var nyfødt, og hvor Isak og Adam passer aldersmæssigt perfekt med familiens børn.

 

Hvordan finder man legegrupper?

Et godt sted at starte er at efterlyse legegrupper i en af de utallige facebookgrupper, der er for hjemmepassere. Derudover kan man konkret efterlyse legegrupper i evt. lokale facebookgrupper for ens by. Der er hjemmepassere rundt omkring i hele landet. Man kan også forsøge at møde op til aktiviteter rettet børn i ens område – f.eks. legestuer på biblioteker eller i kirker i dagtimerne.

 

Finder du inspiration til leg og læring nogen steder?

Jeg tager meget udgangspunkt i de ting mine børn naturligt viser interesse for gennem deres leg og valg af legetøj. Min svigermor er dagplejemor, og hende har jeg løbende god sparring med. Men jeg tænker ikke så meget i målrettet læring for Adam (endnu) – vi leger og lærer på den måde.

 

Hvordan aktiverer du børnene når I er hjemme og ikke skal se andre?

Som beskrevet ovenfor så tænker jeg ikke så meget i at skulle “aktivere” mine børn. I min hjemmepasning render vi heller ikke til ret mange forskellige ting. Vi har faste aktiviteter udenfor hjemmet tirsdag (leg på Københavns Bibliotek), onsdag (legestue lokalt) og torsdag (tumlingegymnastik). Alt sammen aktiviteter der er afgrænset til at vare 1-2 timer ca. Vores dage tager udgangspunkt i hjemmet og haven; ro, nærvær og tid sammen. Derhjemme har vi fast en morgenaktivitet; tegne, lave puslespil, synge et par fagtesange eller lign i 15-20 minutter. Derudover er vi i haven hver formiddag og eftermiddag. Eftermiddagsmad spises for det meste ude. Inden lur har vi “stilletid”, hvor vi læser en bog.

 

Foredomme

Føler du at du skal forsvare jeres valg om hjemmepasning?

Sjældent – heldigvis. Men jeg føler der er mange foredomme om hjemmepasning i dag. At hjemmepasning og husmorrollen devaluerer kvinden og ikke er et værdifuldt arbejde. At hjemmepassede børn ikke bliver socialiserede eller pædagogisk stimulerede. At jeg burde være ude og bidrage på arbejdsmarkedet. Og meget andet. Men jeg tager det ikke rigtigt til mig længere.

 

Møder du “det er synd for barnet at være hjemme”-kommentarer? Og hvad svarer du?

Igen – utroligt sjældent. Jeg ville nok svare, at jeg ikke synes det er synd for et barn at være sammen med sin mor (eller far) fremfor fremmede personer i en daginstitution.

 

At huske en selv og egne behov når man hjemmepasser

Hvordan finder du tid til at arbejde med din blog i løbet af dagen?

Jeg skriver ofte indlæg til min blog om aftenen eller i weekenden. Men indhold (billeder til indlæg og opslag) til blog og instagram skaber jeg løbende med børnene omkring mig.

 

Savner du aldrig “voksensnak” i løbet af dagen?

JO! Og derfor er jeg også glad for at mødes et par gange ugentligt med andre der hjemmepasser, komme ud af huset eller tage en sludder i telefonen med min mor eller mormor især.

 

Trænger du aldrig til alenetid?

Jo! Heldigvis er min mand god til at tage over når han er hjemme, og vi er gode til at tage ud/tage på weekendophold uden børn. Han tager også gerne begge børn ud af huset, så jeg kan holde frokost for mine veninder og lign. Men jeg vil også sige at jeg som mennesker hviler enormt meget og trives i det liv jeg lever nu, hvor jeg er så meget sammen med mine børn (ja, nærmest i døgndrift). Jeg føler ikke et kæmpe behov for tid væk fra det. Måske fordi vi har en balance i vores hverdag, hvor jeg ikke hele føler jeg er 110% “på” overfor dem, men vi netop bare er sammen.

Vi samsover dog ikke med vores børn. Havde jeg arbejdet havde vi nok gjort, fordi jeg så ville føle det mere behov for tid sammen med dem. Men vi har masser af tid og nærvær i løbet af dagen. Og om aftenen har jeg så altså behov for at være mig selv.

 

Hjemmepasning af flere børn med forskellig alder

Hvordan forestiller du dig hverdagen kommer til at se ud når baby kommer til verden?

Lige nu har jeg kun planlagt frem til babys ankomst. Jeg ved det ikke – men jeg er sikker på vi får det til at fungere for både den lille og for Adam og Isak. Adam sker der utroligt meget med hele tiden lige nu, og jeg tør slet ikke tænke på hvordan hans verden og behov er om 3½-4 mdr. Det er derfor svært at forudse. Men I skal nok få lov at følge med I hvordan det bliver.

 

Hvordan har du mødt behovene hos børn med så forskellig alder?

Da Isak var hjemme var Adam så lille at han ofte var med som vedhæng til aktiviteter der var for Isaks skyld. Isak var så til gengæld god til at give plads til og rumme lillebrors behov der kunne opstå lidt ud af det blå. Det lærte børnene at få til at fungere. Og sådan tænker jeg også det bliver med Adam og lillebror. Du kan læse mere om vores hverdag, da Isak og Adam var hjemme begge to LÆS HER.

 

Gode råd til at få det store barn til at lege selv når den lille skal have opmærksomhed?

At inddrage det store barn og finde måder det store barn kan synes det ses/er en hjælp imens den lille passes. F.eks. læste jeg og Isak altid når Adam skulle ammes som helt spæd. Og når Adam skulle skiftes sang vi sange eller han hjalp med at vælge tøj til lillebror. Vi lavede også fælles aktiviteter på gulvet for at nakketræne Adam. Jeg tror på at inddrage det store barn.

 

Fra hjemmepasning og ud i livet

Hvordan er det at sende et barn direkte fra hjemmepasning og i skole?

Det har fungeret godt og uden udfordringer. Det har selvfølgelig krævet en optakt med snakke med Isak og løbende overgang, hvor han startede på fritidshjem i foråret med dem han skulle gå i klasse med.

 

Hvorfor fravælger I også børnehave?

Grundlæggende fordi, at vi mener, at vi selv godt kan tilgodese og imødekomme et barns behov for det sociale og læringsmæssige også når vores børn har børnehavealderen. Det er klart, at der er andre behov hos barnet i den alder – det ved jeg fra jeg havde Isak hjemme. Når jeg alligevel er hjemme vil det ikke give mening at fremmede skal passe vores barn på 3-5 år. Vi synes heller ikke normeringerne og kvaliteten generelt i dagtilbuddene lever op til noget vi vil byde vores børn.

 

Hvor længe vil du hjemmepasse og hvad er din plan for dig selv derefter?

Det korte svar er: så længe vi har børn i førskole-alderen. Og hvad min egen plan er det ved jeg ikke fuldstændigt. Måske jeg bliver mere bevidst om det indenfor de næste par år.

 

Tak for alle jeres spørgsmål (87 stk!) og interesse for dette emne. Nogen er slået sammen her, da de vedrørte det samme tema eller spørgsmål. 

Ingen kommentarer endnu

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

One pan gnoochi m. kylling og chorizo